Algemene voorwaarden
Protocol in verband met COVID-19
– Stadsgids Michiel de Ruyter volgt nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Hierbij worden tot nader order de volgende maatregelen gehanteerd:
– Tours dienen altijd van tevoren gereserveerd te worden
– Bij de boeking verklaren de deelnemers dat zij niet mee zullen gaan indien zij een of meerdere van deze vragen positief beantwoorden: https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf
– Gids verklaart zelf dat hij voorafgaand aan de tours alle bovenstaand gelinkte vragen negatief kunnen beantwoorden
– Als een deelnemer tijdens de tour ziekteverschijnselen krijgt, dient deelname aan de tour beëindigd te worden
– Wij maximeren de groepsgroottes op basis van haalbaarheid volgens de richtlijnen en de te verwachten drukte op de route
– Alle deelnemers dienen 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden
– Deelnemers die uit een huishouden komen hoeven niet onderling 1,5 meter afstand te houden
– Verschillende huishoudens dienen ook 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden
– Alle deelnemers en de gids dienen 1,5 meter afstand van andere gebruikers van de openbare ruimte te houden
– Bij organisatie en tijdens uitvoering van rondleidingen worden drukke plekken vermeden zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is
– Bij het verzorgen van meerdere tours op één dag zullen wij werken met gespreide starttijden, om drukte bij aanvang van de tours te vermijden
– Bij aanvang van de tour wordt nogmaals gecontroleerd op gezondheid door middel van vraagstelling volgens bovenstaande vragenlijst
– Bij de reservering worden deelnemers gewezen op de regels tijdens de rondleiding, direct voorafgaand aan de tour herhaalt de gids deze regels; deelnemers dienen hiermee akkoord te gaan en te allen tijde de regels te volgen
– De gids of andere begeleider van de rondleiding is gemachtigd om (verdere) deelname aan de tour te ontzeggen, indien deelnemers de regels overtreden
– Bij het betreden van een openbaar gebouw of horecagelegenheid worden de officiële richtlijnen gehanteerd zoals zij voor dat pand gelden. Deze richtlijnen zullen van tevoren door de gids worden gecommuniceerd aan de groep

Voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de symptomen van het coronavirus verwijzen wij naar deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 Zie op pagina 3 ook een overzichtelijke samenvatting van de regels die wij met onze klanten zullen delen.

Annuleren/wijzigingen
Bij annulering 5 tot 3 werkdagen voor aanvang van de tour rekenen wij 20% annuleringskosten. Bij latere annuleringen wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht.

Facturatie/Betaling
Stadsgids Michiel de Ruyter stuurt na afloop van een geboekte rondleiding een digitale factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bij boekingen van 500,- of meer stuurt Stadsgids Michiel de Ruyter een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling zal de reservering verder behandeld worden.

Facturen dienen o.v.v. het factuurnummer binnen 2 weken te worden voldaan op rekeningnummer NL25INGB0702193143 Tnv R. Rijndertse. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant een herinnering per e-mail. Indien de klant verzuimt om aan de betalingsverplichting te voldoen is Stadsgids Michiel de Ruyter gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid tijdens rondleidingen
Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan een rondleiding. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een rondleiding kan Stadsgids Michiel de Ruyter daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.